- МЕГАСТРОЙ-К - http://www.megastroy-k.com -

Строителство

Основна компетенция на МЕГАСТРОЙ-К е строителният процес. Това включва както традиционното строителство, така и управлението на строителния процес.

Опитът на компанията през годините обхваща изграждането на жилищни сгради и еднофамилни къщи, търговски, индустриални и офис сгради. Клиентите ценят техническите умения, високите качество и надеждност и коректното спазване на проектните срокове.