Инженеринг

Print

МЕГАСТРОЙ-К има капацитет да управлява целия жизнен цикъл на всеки проект. Компанията предлага пълната инженеринг услуга – от стартирането на проекта до завършената и въведената в експлоатация сграда.

Планиране на строителството

Преди започването на строителството, МЕГАСТРОЙ-К предлага пълен пакет услуги. Това обхваща процеса от получаването на необходимите разрешителни документи за стартиране на строеж, архитектурно проектиране от квалифицирани архитекти и инженери, както и подготовка на строителния обект.

Строителен процес

Основна компетенция на МЕГАСТРОЙ-К е строителният процес. Това включва както традиционното строителство, така и управлението на строителния процес. Опитът на компанията през годините обхваща изграждането на жилищни сгради и еднофамилни къщи, търговски, индустриални и офис сгради. Клиентите ценят техническите умения, високите качество и надеждност и коректното спазване на проектните срокове.

Финален етап

МЕГАСТРОЙ-К удовлетворява всички изисквания на клиентите и осигурява най-добрите интериорни решения и довършителни строителни дейности в сградите. Цикълът се затваря, когато сградите са въведени в експлоатация, като компанията се грижи за всички административни процедури, необходими за завършването на проекта. В резултат на своя бизнес опит, МЕГАСТРОЙ-К е създала модерни сгради, които осигуряват съвременен стандарт на обитаване за клиентите.