Лицензи

Print

МЕГАСТРОЙ-К ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за следните групи и категории строежи:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения:
1.3 строежи от трета до пета категория

Удостоверение за Първа група

Строежи по чл.137 ал.1 т.2 буква “3″ – паметници на културата от местно значение

Удостоверение за Първа група (Буква 3)

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда:
4.3 строежи от трета категория

Удостоверение за Четвърта група

ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи :
45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
45.25 Други специализирани строителни дейности
45.32 Изолационни строителни дейности
45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
45.41 Полагане на мазилки
45.42 Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи
45.43 Полагане на подови настилки и стенни облицовки
45.44 Боядисване и стъклопоставяне
45.45 Други довършителни строителни дейности

Удостоверение за Пета група

Ето и всички данни на МЕГАСТРОЙ-К в Регистъра.