За нас

Print

МЕГАСТРОЙ-К ООД е основана през 1999 г. като дъщерно дружество на МЕГАСТРОЙ ООД ( 1992 г.). Компанията е една от ценените и предпочитаните български строителни фирми с портфолио, което включва жилищни, административни, търговски и производствени сгради.

Ключово в професионалната дейност е строителството и реновирането на жилищни сгради и еднофамилни къщи, офиси, производствени и административни сгради, търговски центрове, което включва и интериор и инженеринг.

МЕГАСТРОЙ-К е изпълнител на множество инвестиционни проекти, обхващащи всички видове строителство.

Мисията е да се гарантира високо качество на всеки етап от строителния процес и да се постигне пълно задоволяване на изискванията и потребностите на клиентите. МЕГАСТРОЙ-К е надежден партньор в бизнес проекти със значителен опит в сферата на строителния бизнес.

През годините компанията е създала голяма мрежа от клиенти, приятели и партньори и се е превърнала в доверен и предпочитан партньор и изпълнител на инвестиционни проекти в своята бизнес сфера.