За компанията

МЕГАСТРОЙ-К ООД е основана през 1999 г. като дъщерно дружество на МЕГАСТРОЙ ООД ( 1992 г.). Компанията е една от ценените и предпочитаните български строителни фирми с портфолио, което включва жилищни, административни, търговски и производствени сгради. Ключово в професионалната дейност е строителството и реновирането на жилищни сгради и еднофамилни къщи, офиси, производствени и административни сгради, търговски центрове, което включва и интериор и инженеринг. МЕГАСТРОЙ-К е изпълнител на множество инвестиционни проекти, обхващащи всички видове строителство.

Услуги

МЕГАСТРОЙ-К има капацитет да управлява целия жизнен цикъл на всеки проект.

Компанията предлага пълната инженеринг услуга – от стартирането на проекта до завършената и въведената в експлоатация сграда.

Връзка с нас

МЕГАСТРОЙ-К ООД

1000 гр. София, България,

бул. Дондуков № 34, вх. В

тел./факс: +359 2 989 12 67

e-mail: office@megastroy-k.com

Ще се радваме да работим заедно!